2011-06-13 16:30:45

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2011./2012.

31. svibnja 2011.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.-ispr.), članka 28. stavka 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (Narodne novine, broj: 69/04.) te u vezi s člankom 20. stavcima 1., 2., i 3. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj: 30/09.) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

 

O D L U K U
O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE
U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./2012.

 

I.

Ovom odlukom utvrđuje se broj mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola planiranih za upis učenika u srednje škole u školskoj godini 2011./2012.

Ovom odlukom propisuje se okvirni broj, veličina i ustrojstvo razrednih odjela, rokovi za upise te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2011./2012.

II.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitoga obrazovanja u školskoj godini 2011./2012. upisat će se učenici u skladu s planiranim brojem razrednih odjela i brojem učenika:

A. u srednje javne škole u I. razred programa obrazovanja po javnim potrebama planira se mogućnost upisa za ukupno 53.762 učenika u 2.118 razrednih odjela i to:

  1. u gimnazijske programe 12.492 učenika u 459 razrednih odjela ili 23,2%;
  2. u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja u trajanju od četiri godine 22.368 učenika u 820 razrednih odjela ili 41,5%;
  3. u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja u trajanju od tri godine 5.994 učenika u 225 razredna odjela ili 11,2%;
  4. u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 9.593 učenika u 363 razredna odjela ili 17,9%;
  5. u programe obrazovanja za stjecanje zdravstvene kvalifikacije 1.120 učenika u 40 razrednih odjela ili 2,1%;
  6. u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme u trajanju od jedne i dvije godine 91 učenik u 4 razredna odjela ili 0,2%;
  7. u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 753 učenika u 77 razrednih odjela ili 1,4%;
  8. u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.351 učenik u 130 razrednih odjela 2,5%.

U I. razred srednjih javnih škola učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, kvotama upisa i školama utvrđenim u ''Strukturi razrednih odjela i broju učenika  I. razreda srednjih škola u školskoj godini  2011./2012., I. dio - javne škole'', koja je u privitku i sastavni je dio ove odluke.

Iznimno, u 3. razred Policijske Akademije, za stjecanje strukovne kvalifikacije policajac/policajka upisuje se 300 učenika u 11 razrednih odjeljenja u program međunarodne mature International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) upisuje se 68 učenika.

B. prema planu upisa škola vjerskih zajednica s pravom javnosti u I. razred redovitoga obrazovanja u te škole će se upisati 791 učenik u 29 razrednih odjela prema vrstama programa, kvotama upisa i školama navedenim ''Strukturom razrednih odjela i brojem učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2011./2012., II. dio - škole vjerskih zajednica''.

C. u programe redovitoga obrazovanja u privatne srednje škole s pravom javnosti, na osnovi njihovih odluka, u I. razred upisat će se 1.265 učenika u 73 razredna odjela po vrstama programa, kvotama upisa i školama navedenim u ''Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola. u školskoj godini 2011./2012., III. dio - privatne škole''.

OVDJE MOŽETE PREUZETI OVAJ DOKUMENT:  

Odluka o upisu u školsku godinu 2011/2010


Srednja škola Metković