2011-05-17 08:47:09

OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA

Konzultacije i usmeni ispit iz predmeta Osnove trgovačkog prava ponedjeljkom u 14.30 ili u dogovori sa profesoricom.


Srednja škola Metković