2017-09-05 12:00:02

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

   M E T K O V I Ć

 raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. knjižničar – određeno radno vrijeme – pola radnog vremena do povratka radnice,
  2. prof. engleskog jezika na puno određeno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja,
  3. prof. biologije na nepuno određeno radno vrijeme-17 sati tjedno do povratka radnice s roditeljskog dopusta,
  4. stručni učitelj u strojarstvu- praktična nastava za vodoinstalatere, na nepuno neodređeno radno vrijeme od 14 sati tjedno,
  5. stručni učitelj u strojarstvu- praktična nastava za instalatere grijanja i klimatizacije, na nepuno neodređeno radno vrijeme od 18 sati tjedno,
  6. nastavnik Izrade modnih proizvoda na nepuno neodređeno radno vrijeme-12 sati tjedno
  7. nastavnik Računalnog modeliranja na nepuno neodređeno radno vrijeme od 4 sata tjedno,
  8. instruktor vožnje C kategorije na neodređeno nepuno radno vrijeme od 36 sati ukupno tjedno,,
  9. prof. matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno,
  10. prof. fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme od 13 sati tjedno.


                 Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o strukovnom obrazovanju, Zakonu o knjižnicama, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi i odgovarajućim nastavnim programima.

                Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

                   -     životopis

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

-dokaz o položenom stručnom ispitu

-domovnicu

-elektronički zapis o radno-pravnom statusu

-uvjerenje o nekažnjavanju ( dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi – čl. 106. ZOOOSŠ) ne starije od 6 mjeseci

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici a kandidat je dužan predočiti

izvornik ili ovjerenu presliku na zahtjev škole.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 


Srednja škola Metković