2017-06-16 14:04:00

OBAVIJEST O NASTAVKU OBRAZOVANJA UČENIKA - koji su završili obrazovanje niže stručne spreme u trajanju od 3 godine

Temeljem članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacija  (NN:br.8/2016) Srednja škola Metković objavljuje

 

                                                                     POZIV

 

Učenicima za nastavak obrazovanja u Srednjoj školi Metković u statusu redovitog učenika za stjecanje više razine kvalifikacije za školsku godinu 2017/2018.

 

  1. Učenici koji žele nastaviti obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacija, a završili su srednje trogodišnje školovanje , mogu u roku od dvije godine od završetka strukovnog obrazovanja podnijeti pisani zahtjev za nastavak obrazovanja u Srednjoj školi Metković za zanimanja :

  • Ekonomist

  • Elektrotehničar

  • Upravni referent

  • Odjevni tehničar

  • Građevinski tehničar

 

  1. Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti unutar istog obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje. Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenom strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale. Ostvarenje prava nastavka obrazovanja na višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće škole.

  2. Učenik odnosno roditelj ili skrbnik obveza je do 31. Kolovoza 2017. podnijeti pisani zahtjev za nastavak obrazovanja.

  3. U pisanom zahtjevu moraju biti navedeni svi podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt podaci, program koji je završio, trajanje i završetak prethodnog obrazovanja, program koji želi upisati) te priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici prethodno stečene svjedodžbe.

 

PREUZMITE ZAHTJEV ZA NASTAVAK ŠKOLOVANJA

 

 

 

                                                          Marijo Obradović, prof.   Ravnatelj
                                                                                                                                

 

 


Srednja škola Metković