2017-05-22 13:59:23

ORGANIZACIJA DOPUNSKE NASTAVE

Sukladno članku 75. Stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi i Obavijesti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske klasa: 602-03/15-06/00124, urbroj: 533-25-15-0001 od 11. svibnja 2015. godine, Srednja škola Metković  je na sjednici  Nastavnog vijeća održanog 22. svibnja . 2017. donosi sljedeću

ODLUKU

O ORGANIZACIJI DOPUNSKOG RADA

  1. Za učenike koji imaju ocjenu negativan iz najviše dva nastavna predmeta održat će se dopunski rad u trajanju od 15 sati po nastavnom predmetu ili prema grupama.
  2. Dopunski  rad iz točke 1. ove odluke održat će se u vremenu od 24 . svibnja  do 2. lipnja  2017. godine.
  3. Dopunski rad  iz točke 1. ove odluke održat će se prema rasporedu, kako slijedi:

 

 

Srijeda 24.06.

 

Učionica br.

 

Matej Lazarević

3c  ( 14,15 h)

9

Veraja Marija

4 b (10,00 h)

10

Darija Jurković

4 d ( 15,10 h)

13

Željka Jeramaz

4 j  (13,30 h)

16

Sanja Raguž

4 k (13,30 h )

16 a

 

Napomena: raspored nastave  od 24. 05.  – 02. 06. dogovoriti  će profesori s

                  učenicima na prvom satu dodatnog rada.

 

                                                                             Ravnatelj:

                                                                     Marijo Obradović, prof.

 


Srednja škola Metković