2011-01-31 17:47:24

ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE

Da bi naša škola prerasla iz institucije skupljanja znanja i vještina i postala mjesto stvaralaštva i druženja u ugodnom ozračju, odlučili smo uz poticaj učenika starijih razreda započeti sa nizom različitih projekata koji bi tomu doprinijeli. Prema njihovim zamislima uz našu podršku u ovom polugodištu započinjemo s nekoliko projekata.

1.      Najbolji razred

2.      Najbolji učenik

3.      Najljepše uređena učionica

4.        Izdavanje školskog lista „Dobre vijesti“  

5.      „Super talent“ uz ispraćaj maturanata prigodnim programom

6.      „Naši volonteri“ koju vodi pedagoginja uz predmetne profesore,

kroz sekciju-odgoj za humane vrednote učenici će biti uključeni u rad Caritasa, Crvenog   križa, te ostale udruge grada Metkovića kao  organiziranje posjeta navedenim institucijama u određene dane i blagdane.

 

 

Na sjednici Vijeća učenika usuglašene su svi navedeni projekti pod nazivom

„Zajedno možemo više“

 

1.Projekt  najbolji razred pratit će sve razrede od početka drugog polugodišta

   do kraja školske godine kroz slijedeće sastavnice:

-         uređivanje razreda i okoliša škola,

-         uspjeh razreda (prosječna ocjena),

-         natjecanja i vannastavne aktivnosti,

-         broj izostanaka (opravdani i neopravdani sati),

-         odgojne mjere.

 

Iste se kategorije primjenjuju i u pojedinačnom obliku za Najboljeg učenika uz kriterij humanosti i pravilnog odnosa prema školi, učenicima i djelatnicima.

 

Za praćenje i rad po razredima odredit će se radne skupine na nivou razreda

na sljedeći način:

 održavanju čistoće, reda i prijave štete vodit će redari kroz tjedne,  za uređenje prostora sudjeluju učenici razreda na srz  predstavnik  vijeća učenika- predstavnik svoga razreda, dogovara se s drugim   predstavnikom- drugo razreda s kim razred dijeli kabinet oko uređenja razreda. svaki razred ima po jedan slobodni zid koji može urediti po svom izboru s razrednikom ili predmetnim profesorom ukoliko to žele ali uvijek uz informiranje razrednika što  učenici planiraju napraviti, ukrašavanje prozora cvijeće koje bi održavali učenici poljoprivredne struke uređenje okoliša za učenike poljoprivredne, geodezije i građevine, uređenja okoliša za ostala strukovna zanimanja, svaki razred mora imati jednog predstavnika koji će mjesečno pratiti  voditi   statistiku opravdanih i neopravdanih sati, izrečenih pedagoških mjera u dogovoru s razrednikom kao i konačnog uspjeha na kraju školske godine, jednog učenika koji će surađivati s pedagogom kao suradnik pedagoga u razredu za izradu školskog lista „Dobre vijesti“ sudjeluju svi zainteresirani učenici, za sudjelovanje u sekciji humane vrednote sudjeluju učenici koji žele volontirati u navedenim udrugama

 

Predstavnik Vijeća učenika vodi zapisnik o navedenim aktivnostima i izabranim učenicima koje predstavlja na Vijeću učenika, na kojem će raspravljati o provođenju projekta. Tijekom drugog polugodišta vijeće će se sastajati jednom mjesečno kako bi se pratio rad svih razrednih odjela koji žele sudjelovati u projektu.

 

Svi sudionici projekta osvojit će i vrijedne nagrade kako pojedinačno tako i skupno.

 

Sudjelovanje u projektu je dobrovoljno


Srednja škola Metković