2016-12-27 13:18:47

NATJEČAJ - Voditelj računovodstva

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

 

RASPISUJE NATJEČAJ ZA:

                                   

Radno mjesto: voditelj računovodstva na puno određeno radno vrijeme ( 1 izvršitelj )

Uvjeti:

diplomski sveučilišni studije ekonomije, odnosno prijediplomski specijalistički studij ekonomije; računovodstveni smjer za sve navedene struke
jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
hrvatsko državljanstvo

 

Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti:

  • životopis
  • presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta
  • potvrdu o dokazivanju radnog staža na odgovarajućim poslovima         
  • ( potvrda poslodavca, ugovor o radu ),
  • presliku domovnice
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci ) - izvornik

 

Na natječaj se, pod jednakom uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na

adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković

 


Srednja škola Metković