2016-06-17 12:16:57

POZIV ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA UČENICIMA KOJI SU ZAVRŠILI TROGODIŠNJE OBRAZOVNE PROGRAME ILI STEKLI NIŽU STRUČNU SPREMU

Učenici koji su završili trogodišnje školovanje ili stekli nižu stručnu spremu, u roku od dvije godine od završetka strukovnog programa, imaju pravo predati prijavu za nastavak školovanja u Srednjoj školi Metković za zanimanja:

  1. Ekonomist
  2. Računalni tehničar za strojarstvo

Uz pisanu zamolbu, u kojoj će napisati što su završili i što žele upisati ( učenici čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenom strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale ) su dužni priložiti sve razredne svjedodžbe i svjedodžbu o završnom ispitu ( ovjerene preslike ili izvornike).

Upisani učenici kao redoviti učenici dužni su:

položiti razlikovne odnosno dopunske ispite (način polaganja i rokove utvrđuje nastavničko vijeće) temeljem Rješenja koji će dobiti
dolaziti na konzultacije za polaganje ispita te imati propisane udžbenike

Rok za predaju prijava je 5. rujna 2016.

Zamolbe se predaju u Srednjoj školi Metković izravno ili putem pošte.

PREUZMITE POZIV (pdf)

                                                                                                                 Ravnatelj:
                                                                                                     Marijo Obradović, prof.


Srednja škola Metković