2014-12-12 10:46:50

Stručno županijsko vijeće - elektrotehnike i računalstva
7. studenog
Stručno županijsko vijeće elektrotehnike i računalstva
Dubrovačko neretvanske županije
 
Održane su radionice na temu:
1)  "Reguliranje izmjeničnog napona pomoću mikrokontrolera Atmel"
 2) "Prikaz rezultata u programu CEngineGM"
 
predavač prof. Goran Manenica dipl.ing.el.

 


Srednja škola Metković