2010-12-22 10:15:19

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Na temelju članka 5.c Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da ravnatelj Srednje škole Metković kao ni članovi Školskog odbora ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Srednja škola Metković kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5. c Zakona.

 


Srednja škola Metković