2014-09-17 15:33:00

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

      M E T K O V I Ć

  raspisuje

NATJEČAJ

 

 

1.     prof. matematike- na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s porodnog dopusta

2.     prof. građevinskih predmeta na određeno nepuno radno vrijeme od 7 sati tjedno

3.     prof. građevinskih predmeta na nepuno određeno radno vrijeme od 13 sati do povratka radnice s porodnog dopusta

4.     prof. latinskog jezika na nepuno određeno radno vrijeme od 2 sata tjedno do povratka radnice s porodnog dopusta

5.     prof. psihologije na nepuno određeno radno vrijeme od 8 sati tjedno do povratka radnice s bolovanja

 

 

                Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te uvjete iz Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi.

 

                Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokument kojim dokazuju hrvatsko državljanstvo, dokaz o stečenoj spremi i Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci.

                Navedene isprave prilažu se u neovjerenoj preslici.

                Izabrani kandidati dužni su nakon izbora dostaviti izvornike traženih dokumenata.

                Natjecati se mogu i pripravnici kao i kandidati koji nemaju stručni ispit uz uvjet da ga polože u zakonskom roku.

                Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković, uz naznaku: - za natječaj.

                Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
                Na radna mjesta se mogu javiti osobe oba spola.

 


Srednja škola Metković