2012-06-28 16:23:52

Državna matura - VAŽNO

Datum objave rezultata ispita državne mature za ljetni rok je 9. srpnja 2012. u 12.00 sati.

 
Rok za prigovore je do 11. srpnja 2012. u 12.00 sati.
 
Datum objave konačnih rezultata ispita državne mature je 16. srpnja 2012. u 12.00 sati.
 
Podjela svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima državne mature počinje od 16. srpnja 2012. godine.

Srednja škola Metković