2012-03-13 11:45:30

NATJEČAJ ZA SLJEDEĆA RADNA MJESTA

1.      prof. građevinskih predmeta, 12 sati u nastavi, nepuno određeno radno vrijeme do 31. 8. 2012. g.

2.      prof. Informatike, 12 sati u nastavi, nepuno određeno radno vrijeme do 31. 8. 2012. g.

 

Uz prijavu, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu.           

Natjecati se mogu i pripravnici kao i kandidati koji nemaju stručni ispit uz uvjet da ga polože u zakonskom roku.

Prijave se primaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja na adresu: Srednja škola Metković, Kralja Zvonimira 12., 20 350 Metković.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana obavljenog izbora.

                Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                Na radna mjesta se mogu javiti osobe oba spola                                                                                              


PR obrazac (prof.građevinskih predmeta) možete preuzeti:  OVDJE !!!!

PR obrazac (prof.informatike) možete preuzeti:  OVDJE !!!!

 


Srednja škola Metković