preskoči na sadržaj
vijesti

JAVNA OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017. GODINU Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete preuzeti izvještaj: PREUZMITE IZVJEŠTAJ

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 12. 2. 2018. 12:36

PROGRAM RADA SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ 2017/2018 Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete pogledati i pruzeti: PROGRAM RADA SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 29. 9. 2017. 12:24

ŠKOLSKI KURIKULUM 2017/2018 Vijest ima dokument u privitku

Na ovom linku možete preuzeti KURIKULUM  SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ za školsku godinu 2017. / 2018. 

 

PREUZMITE KURIKULUM

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 29. 9. 2017. 12:21

Zaključci školskog odbora

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 17. 1. 2017. g.

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Dana je prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu temeljem natječaja.
 3. Dana je prethodna suglasnost za sporazumni raskid radnog odnosa.

 

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 31. 1. 2017. g.

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Dana je prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu temeljem natječaja.
 3. Dana je prethodna suglasnost za otkazivanje ugovora o radu.
 4. Dana je prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu.
 5. Usvojen je završnog računa za 2016. g.

 

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 10. 2. 2017. g..

1.Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.

2.Data je prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu do 60 dana.

 

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 17. 2. 2017. g.

1.Usvajanje zapisnik s prethodne sjednice.

2.Prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu do 60 dana.

3.Odlučivanje po prigovoru radnika.

 

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 31. 3. 2017. g.

1.Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.

2.Donijet je Pravilnik o jednostavnoj nabavi.

3.Donijeta je  Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

4.Dana je prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu po natječaju.

5.Dana je prethodna suglasnost za otkazivanje ugovora o radu.

6.Dana je prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu do 60 dana.

7.Donijeta je odluka o preusmjeravanju sredstava.

 

                           

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 31. 3. 2017. 18:11

Zaključci školskog odbora

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 30. 8. 2017. g..

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 1. Izglasana je prethodna suglasnost za donošenje odluke o otkazivanju ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora.
 1. Izglasana je prethodna suglasnost za otkazivanje ugovora o radu.
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 4. 9. 2017. 16:47

Zaključci školskog odbora

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 12. 6. 2017. g.

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Donijeta je odluka o izboru ravnatelja.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 13. 6. 2017. 18:46

Zaključci školskog odbora

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 30. 5. 2017.

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Razmatrana je prispjela prijava na natječaj za ravnatelja.
 3. Izglasana prethodna suglasnost za prestanak ugovora o radu.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 2. 6. 2017. 18:45

Zaključci školskog odbora

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 9. 5. 2017. g..

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Donijeta je Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja.
 3. Izglasana je prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu do 60 dana.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 11. 5. 2017. 20:44

Konstituiran školski odbor

 

 • Konstituiran je Školski odbor.
 • Odluka o otpisu knjižnične građe.
 • Prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu do 60 dana-prof. biologije ne određeno nepuno radno vrijeme.
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 15. 4. 2017. 18:35

JAVNA OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GODINU Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete preuzeti izvještaj: PREUZMITE IZVJEŠTAJ

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 10. 2. 2017. 01:30

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 1. 9. 2016. g..

 

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Data je prethodna suglasnost za donošenje odluke o otkazivanju ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora za 11 radnika škole.
 3. Dana je prethodna suglasnost za otkazivanje ugovora o radu.
 4. Dana je prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu.

 

 

 

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 16. 9. 2016. g.

 

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Dana je prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu do 60 dana.

 

.

 

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 30. 9. 2016. g..

 

 1. Nastavak sjednice od 1. rujna 2016. godine.
 2. Usvojen je školskog kurikulum za školsku godinu 2016./2017.
 3. Usvojen je Školski program rada za školsku godinu 2016./2017.

 

 

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 28. 10. 2016. g..

 

 

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Dana je prethodna suglasnost za otkazivanje ugovora o radu.

 

 

 

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 16. 11. 2016. g.

 

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Dana je prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu do 60 dana.
 3. Dana je prethodna suglasnost za zaključivanje  ugovora o radu po natječaju.

 

 

 

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 9. 12. 2016. g..

 

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Dana je prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu do 60 dana.

 

 

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 19. 12. 2016. g..

 1. Usvojen je zapisnika s prethodne sjednice.
 2. Dana je prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu temeljem natječaja.
 3. Odlučivalo se po prigovoru Anđelke Ujdur na izbor strukovnog učitelja u kuharstvu.
 4. Donijeta je Odluka o početku nastave u drugom polugodištu.

ZAKLJUČCI ŠKOLSKOG ODBORA OD 31. 12. 2016. g..

 

 1. Usvojen je zapisnika s prethodne sjednice.
 2. Usvojen je financijski plan za 2017. g..

 

 

 

 

                           

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 21. 12. 2016. 14:04

Dani 12. i 13. Siječnja su nenastavni dani

Temeljem ovlaštenja iz članka 27. Statuta Srednje škole Metković i preporuke MZOS klasa 602-01/16-01/00197 urbroj 533-25-16-0007 od 14. Prosinca 2016,

Školski odbor na sjednici od 19. prosinca donio je slijedeću odluku:

 

Drugo obrazovno razdoblje školske godine 2016/2017 počinje 16.  Siječnja 2017. Godine
Dani 12. i  13. Siječnja su nenastavni dani

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 20. 12. 2016. 12:06

ŠKOLSKI KURIKULUM 2016/2017 Vijest ima dokument u privitku

Na ovom linku možete preuzeti KURIKULUM  SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ za školsku godinu 2016. / 2017.  :  Kurikulum.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 30. 9. 2016. 11:24

PROGRAM RADA SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ 2016/2017 Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete pogledati i pruzeti: PROGRAM RADA SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 30. 9. 2016. 11:06

PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete preuzeti izvještaj: PREUZMITE IZVJEŠTAJ 

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 30. 6. 2016. 07:30

Pravilnik o kućnom redu Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete preuzeti ili pogledati pravilnik o kućnom redu: PREUZMITE PRAVILNIK

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 3. 3. 2016. 00:36

JAVNA OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2015. GODINU Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete preuzeti izvještaj: PREUZMITE IZVJEŠTAJ

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 1. 2. 2016. 10:06

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2015. Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete pogledati navedeno izvješće: POGLEDAJTE IZVJEŠĆE

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 28. 1. 2016. 07:20

Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete preuzeti i pročitati navedenu odluku: ODLUKA

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 15. 11. 2015. 12:00

ŠKOLSKI KURIKULUM 2015. / 2016. Vijest ima dokument u privitku

Na ovom linku možete preuzeti KURIKULUM  SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ za školsku godinu 2015. / 2016.  :  Kurikulum.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 30. 9. 2015. 16:34

PROGRAM RADA SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ za školsku godinu 2015./2016 Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete pogledati ili preuzeti program rada škole: PREUZMITE PROGRAM

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 30. 9. 2015. 12:37

Zaključci školskog odbora doneseni 31.08.2015. godine Vijest ima dokument u privitku

U PDF dokumentu možete pogledati zaključke: PREUZMITE DOKUMENT

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 1. 9. 2015. 10:29

Statut SŠ Metković Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete pogledati ili preuzeti: STATUT SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 2. 5. 2015. 10:37

JAVNA OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2014. GODINU Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete preuzeti izvještaj: PREUZMITE IZVJEŠTAJ

 
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 10. 2. 2015. 11:04

IZVADAK IZ ZAPISNIKA Sa sjednice Školskog odbora od 4. studenog 2014. godine

 

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Temeljem Odluke Skupštine dubrovačko-neretvanske županije od 26. rujna 2014. g. razriješen je član Školskog odbora Ivan Barišić a imenovan Miro Nikoletić.
 3. Izglasana je prethodna suglasnost za otkazivanje Ugovora o radu radniku Domagoju Leontiću.
 4. Usvojen je rebalans školskog proračuna za 2014. godinu.

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

Sa sjednice Školskog odbora od 24. studenog 2014. g.

 

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Izglasana je prethodna suglasnost za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme do 60 dana sa slijedećim radnicima:

           1. SNJEŽANA BATINOVIĆ- nastavnik ekonomske skupine predmeta- 13 sata u nastavi

                tjedno

            2. SNJEŽANA BATINOVIĆ – nastavnik matematike- 7 sati nastave tjedno

            3. ANA KOZINA - nastavnik tekstilno tehnološke skupine predmeta – 16 sati u nastavi

                tjedno

            4. MILENA ŽIVKOVIĆ- tekstilno-tehnološki predmeti – 28 sati u nastavi tjedno

            5. ŽELJKA DODIG- zemljopis, sociologija i politika i gospodarstvo – 6 sati u nastavi

                tjedno

            6. DANA PAPONJA- stručni učitelj kuharstva- 10 sati u nastavi tjedno

            7. TOMISLAVA IVANKOVIĆ - matematika – 7 sati tjedno

            8. DOMAGOJ LEONTIĆ - stručni učitelj u strojarskoj struci – 10 sati tjedno.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 5. 12. 2014. 02:17

PROGRAM RADA SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ ŠKOLSKA GODINA 2014./2015.

Ovdje možete preuzeti i pogledati :  PROGRAM RADA ŠKOLE

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 22. 10. 2014. 13:50

IZVADAK IZ ZAPISNIKA Sa sjednice Školskog odbora od 30. rujna 2014. g.

 

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Školski odbor je dao prethodnu suglasnost za zaključivanje ugovora o radu na temelju provedenog natječaja s Hrvojem Tutavac, Vedranom Nižićem, Željanom Glavinić, Laticom Škubonja i Silvijom Vidojević ( svi zamjena radnike-ce na rodiljskom dopustu i bolovanju ).
 3. Usvojen je Školski kurikulum za 2014./2015. školsku godinu.
 4. Usvojen je Školski program rada za 2014./2015. kolsku godinu.
 5. Usvojeno je izvješće ravnatelja za 2013./2014. školsku godinu.
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 1. 10. 2014. 13:55

IZVADAK IZ ZAPISNIKA Sa sjednice Školskog odbora od 22. rujna 2014. godine

 

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Školski odbor je dao prethodnu suglasnost za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme do 60 dana s Snježanom Batinović, Tomislavom Ivanković, Anom Kozina, Milenom Živković, Hrvojem Tutavcem, Vedranom Nižićem, Željanom Glavinić, Željkom Dodig, Danom Paponja i Silvijom Vidojević.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 23. 9. 2014. 13:55

ŠKOLSKI KURIKULUM 2014. / 2015.

Na ovom linku možete preuzeti KURIKULUM  SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ za školsku godinu 2014. / 2015.  :  Kurikulum.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 15. 9. 2014. 11:21

IZVADAK IZ ZAPISNIKA Sa sjednice Školskog odbora od 5. rujna 2014. godine

 

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Školski odbor je dao prethodnu suglasnost za Odluku o tehnološkom višku za Pavu Jelčića i Marka Vrnogu.
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 6. 9. 2014. 13:50

IZVADAK IZ ZAPISNIKA Sa sjednice Školskog odbora od 7. lipnja 2014. godine

 

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Školski odbor je dao prethodnu suglasnost za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme s Snježanom Batinović.
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 8. 6. 2014. 13:49

IZVADAK IZ ZAPISNIKA Sa sjednice Školskog odbora od 27. ožujka 2014. godine

 

 1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Školski odbor je dao prethodnu suglasnost za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme s Hrvojem Šimovićem i Snježanom Batinović.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 28. 3. 2014. 13:48

iz zapisnika Školskog odbora od 17. ožujka 2014. godine

IZVADAK

iz zapisnika Školskog odbora od 17. ožujka 2014. godine

 

 1. Školski odbor je jednoglasno usvojio zapisnik s prethodne sjednice.
 2. Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost na odluku ravnatelja da se na radno mjesto prof. TZK na nepuno neodređeno radno vrijeme ( 1 sat tjedno ) primi Romana Ćuže.
 3. Školski odbor je jednoglasno da suglasnost na sporazumni raskid ugovora o radu Josipa Jurkovića, prof. elektrotehničke skupine predmeta.
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 28. 3. 2014. 13:43

IZVADAK iz zapisnika Školskog odbora od 6. prosinca 2013. godine

1. Ravnatelj je dobio prethodnu suglasnost na odluku o prestanku radnog odnosa Filipa  
    Dominikovića, prof. građevinskih predmeta.
 
2.Školski odbor je dao prethodnu suglasnost na odluku ravnatelja o zaključivanju 
Ugovora o radu do 60 dana s Snježanom Batinović koja mijenja Ankicu Jelčić koja je na bolovanju.
 
 
 
  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 19. 2. 2014. 13:39

PROCEDURA IZDAVANJA PUTNIH NALOGA Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete preuzeti izvještaj: PREUZMITE IZVJEŠTAJ

 

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 9. 1. 2014. 11:28

PROGRAM RADA SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ ŠKOLSKA GODINA 2013/2014

Ovdje možete preuzeti i pogledati :  PROGRAM RADA ŠKOLE

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 25. 11. 2013. 15:25

ŠKOLSKI KURIKULUM 2013/2014

NA OVOM LINKU MOŽETE PREUZETI KURIKULUM SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ ZA ŠKOLSKU GODINU 2013 / 2014  : Kurikulum.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 7. 11. 2013. 11:09

IZVADAK iz zapisnika Školskog odbora od 4. listopada 2013. g.

IZVADAK

iz zapisnika Školskog odbora od 4. listopada 2013. g.

 

Na sjednici Školskog odbora od 4. listopada 2013. godine donijeta je slijedeća odluka:

1. Zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme

Ravnatelj je zatražio i dobio prethodnu suglasnost za zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme do 60 dana za radna mjesta ( do dobivanja suglasnosti od nadležnog ministarstva ):

1. prof. povijesti na nepuno određeno radno vrijeme od 2 sata nastave tjedno,

2. stručni učitelj kod odjevnih tehničara na nepuno određeno radno vrijeme- 20 sati nastave tjedno,

3. prof. TZK na nepuno određeno radno vrijeme  -  7 sati nastave tjedno

4. prof. biologije na nepuno određeno radno vrijeme - 6 sati nastave tjedno

5. prof poljoprivredne skupine predmeta na određeno nepuno radno vrijeme- 8 sati tjedno

6. prof. Poznavanja robe na određeno nepuno radno vrijeme- 13 sati nastave tjedno

7. prof. tekstilno-tehnološke skupine predmeta na nepuno određeno radno vrijeme – 12 sati tjedno

8.  prof. matematike na puno određeno radno vrijeme

9.  prof. građevinske skupine predmeta na puno određeno radno vrijeme

10. prof. geografije na nepuno određeno radno vrijeme – 9 sati nastave tjedno

11. stručni učitelj Kuharstva s vježbama na nepuno određeno vrijeme - 24 sata nastave tjedno

12. prof. hrvatskog jezika na nepuno određeno radno vrijeme ( zamjena Suzane Nižić ).

             Prethodna suglasnost je jednoglasno izglasana tako da ravnatelj može  zaključiti ugovore i to:

 

Za radna mjesta pod 1, 5, 6 i 8- ugovor se sklapa počevši od dana 16. studenog 2013. godine.

Za radna mjesta pod 4, 7, 9, 10 i 11. ugovor se sklapa počevši od 15. studenog 2013. godine.

Za radno mjesto pod 2. ugovor se sklapa od 22. studenog 2013. godine

Za radno mjesto pod 3. ugovor se sklapa od 21. studenog 2013. godine.

Za radno mjesto pod 12. ugovor se sklapa s današnjim danom.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 4. 10. 2013. 13:59

IZVADAK iz zapisnika Školskog odbora od 30. rujna 2013. g.

IZVADAK

iz zapisnika Školskog odbora od 30. rujna 2013. g.

 

Na sjednici Školskog odbora od 30. rujna 2013. godine donijete su slijedeće odluke:

 

1.Usvojen Plan i programa rada za školsku godinu 2013./2014.

2. Usvojeno izvješće ravnatelja za školsku godinu 2013./2014.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 30. 9. 2013. 14:00

IZVADAK iz zapisnika Školskog odbora od 13. rujna 2013. god.

IZVADAK

iz zapisnika Školskog odbora od 13. rujna 2013. g.

 

 

Na sjednici Školskog odbora donijete slijedeće odluke:

 1. Usvojen Kurikulum za školsku godinu 2013./2014.
 2. Sukladno članku 47. st.1. podstavak 8. Statuta škole, Školski odbor je prihvatio prijedlog

ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa nastavnika do 60 dana i dao prethodnu suglasnost za isti. Time ravnatelj može zaključiti ugovor o radu do 60 dana s:

1. nastavnik povijesti- 2 sata u nastavi tjedno

2. matematika – 7 sati nastave tjedno

3. suradnik u nastavi kod odjevnih tehničara – 20 sati u nastavi tjedno

4. TZK – 7 sati u nastavi tjedno

5. biologija – 6 sati u nastavi tjedno

6. poljoprivredni predmeti – 9 sati u nastavi tjedno

7. prehrambena tehnologija- 13 sati u nastavi tjedno

8. tekstilno-tehnološki predmeti – 12 sati u nastavi tjedno

9. matematika- puno radno vrijeme

10. građevinska skupina predmeta – puno radno vrijeme

11. zemljopis, sociologija i politika i gospodarstvo – 9 sati u nastavi tjedno

12. stručni učitelj kuharstva- 11 sati u nastavi tjedno

13. matematika- 7 sati na neodređeno radno vrijeme jer je stigla suglasnost ministarstva              

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 13. 9. 2013. 14:01

Izvod iz zapisnika sa sjednice Školskog odbora

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

od 12. kolovoza 2013. godine

 

 

Školski odbor Srednje škole Metković iz Metkovića na svojoj sedmoj sjednici održanoj dana 12. kolovoza 2013. g. raspravljao je o točkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice.

2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa - voditelj računovodstva.

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 20. 8. 2013. 13:23

PROCEDURA ZAPRIMANJA RAČUNA Vijest ima dokument u privitku

Ovdje možete preuzeti izvještaj: PREUZMITE IZVJEŠTAJ

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 7. 3. 2013. 11:45

PROGRAM RADA SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ ŠKOLSKA GODINA 2012/2013

Ovdje možete preuzeti i pogledati : PROGRAM RADA SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 14. 1. 2013. 18:28

ŠKOLSKI KURIKULUM 2012/2013

Na ovom linku možete preuzeti KURIKULUM SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ za školsku godinu 2012 / 2013  :  Kurikulum.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 23. 10. 2012. 12:46

ŠKOLSKI KURIKULUM 2011/2012

NA OVOM LINKU MOŽETE PREUZETI KURIKULUM SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ ZA ŠKOLSKU GODINU 2010 / 2011  :   Kurikulum.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Darko Primorac  datum: 17. 1. 2012. 12:40

ŠKOLSKI KURIKULUM 2010/2011

NA OVOM LINKU MOŽETE PREUZETI KURIKULUM SREDNJE ŠKOLE METKOVIĆ ZA ŠKOLSKU GODINU 2010 / 2011  :   Kurikulum.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Katica Borovac  datum: 21. 12. 2010. 14:49
 


TražilicaKalendar
« Listopad 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji


mobilnost.hr


Županijski Info Centar za mlade


Korisni linkovi
Obrazovanje

Agencije

Razno

Dnevni tisak


MZOS


e-knjižnica

preskoči na navigaciju